بازنشستگی با 60 سال سن خانم ها در تامین اجتماعی

 سلام! خانم هستم. کارگر بیمه تامین اجتماعی! 60 سال سن منه 14 سال سابقه دارم. فرزند شهید هستم. آیا میتوانم بازنشست شوم؟ متشکرم؟

می توانید بازنشسته شوید ولی حقوقتان کم می شود.  بهتر بود ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی داشتیم تا بتوانید حداقل حقوق را بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر