درخواست حذف سابقه بیمه تامین اجتماعی

 سلام . بیمه دو سال خدمت  سربازی را با پول شخصی خودم به تامین اجتماعی  پرداخت کرده ام . حال میخواستم آن را از سوابقم حذف کنم . راهنمایی بفرمایید ؟  چه مراحلی را باید انجام دهم  ؟

باید درخواست مکتوب به رئیس شعبه بیمه ای که حق بیمه را برای آنجا پرداخت کرده اید بدهید تا با تایید شعبه بیمه و تایید اداره کل بیمه مربوطه سابقه بیمه تان حذف کرد .تنها راهش همین است.


جدیدتر قدیمی تر