شکایت برای دریافت دیسک کمر از کارفرما

 با سلام ! بنده در یک شرکت مواد غذایی براثرکارسنگین دچار عمل اورژانسی دیسک کمر شدم . مدیر شرکت به بنده قول داده که بعد از استراحت پزشکی ام کار نسبتا سبک بهم بدهد. خواستم مطلع بشوم که بعد از مدتی اگر منو اخراج بکنند بنده میتوانم از کارفرما شاکی باشم یا نه؟ 

بابت دیه دیسک کمر معمولا پزشکی قانونی نمی تواند تشخیص دهد که علت دیسک کمر به علت مشکلات کارگاهی و کارفرما است . بنابراین معمولاً شکایت بابت دیسک کمر به نتیجه نمی رسد.


جدیدتر قدیمی تر