درصد مورد نیاز برای جانبازی در حین خدمت

 با سلام خسته نباشید! بنده در سال ۹۹ در پادگان هنگام پایین آوردن پرچم در شامگاه هوا بارانی شدیدی بود که از پله ها سکوت کرده و پایم از بغل زانو شکست. ۹درصد برایم نقص عضو جزئی دادند از بابت غرامت. خواستم بدانم که من می توانم با ۹درصد کارت جانبازی بگیرم و برایم حقوق و بیمه تعلق بگیرد. ممنونم از لطف شما اگر راهنماییم کنید ؟

نه بابت چنین مشکلی جانبازی نمی دهند . شما معلول حین خدمت می شوید و به شما غرامت تعلق میگیرد .


جدیدتر قدیمی تر