دیه شکستگی جمجمه

 با سلام! خسته نباشید! می خواهم بدانم جمجمه من در اثر تصادف با درخت شکست و ۵ عدد بخیه خرد. چقدر دیه بهم تعلق میگیرد؟

معمولا یا سمحاق است که ۵ درصد حساب میشود و معادل ۳۰ میلیون تومان میشود یا ۱۰ درصد است که هاشمه حساب میشود و معادل  ۶۰ میلیون تومان حساب می شود و یا منقله است که ۱۵ درصد حساب میشود و معادل ۹۰ میلیون تومان است.


جدیدتر قدیمی تر