دیه شکستگی انگشتان

 با سلام! امکان داره به سوال پاسخ بدهید ؟ من تو تصادف چهار تا از انگشتان پایم شکسته است. انگشت شست و دو  تا انگشت کناری و انگشت کوچک پایم. میخواستم بدانم دیه اش چقدر است؟ ممنونم ؟ 

بابت هر انگشت دو درصد دیه دارد معادل ۱۲ میلیون تومان به نرخ دیه سال ۱۴۰۱. یعنی در مجموع چرا 48 میلیون تومان دیه دارد.


جدیدتر قدیمی تر