دیه عصب خون رسان پا

 با سلام ! بنده ملکزایی هستم . من 1400/8/1 از ساختمان افتادم . از طبق سه ! هم لگنم شکست و هم یکی از عصب پام کار نمیکنه ! می خواستم بدانم که عصب خون رسان هم است ؟ می‌خوام بدانم دیه عصب پا چقدر است ؟ با تشکر از ملکزایی ؟

دیه عصب پا معمولاً بستگی به نوع عصب دارد . معمولا دیه آن معادل استخوان متناظر با خودش است . احتمال دارد ۸ درصد دیه داشته باشد یعنی معادل ۴۸ میلیون تومان.


جدیدتر قدیمی تر