آیا درخواست ازکارافتادگی به رضایت کارفرما نیاز دارد؟

 با سلام و تشکر ! ببخشید کارفرما من را برای گذاشتن چیزی داخل کامیون فرستاد در صورتی که خارج از وظیفه من بود.من سال گذشته کارفرما۱۷میلیون به من داد تا شکایت نکنم من وقتی دیدم استخوان لگن جوش خورده یک برگه در اداره کار به من داد که بابت پاداش .عیدی سنوات و...است ومن آن را امضا کردم و بعد از خوب شدن سر کار رفتم و ۸ماه کار کردم ولی بعد از آن سیاه شد. به من گفتن باید از طریق قضایی اقدام کنی .الان کارفرما به من از کار افتادگی نداده و عیدی و اضافه کاری به علاوه حقوق ۱ماه من رو نداده.آیا باز میتونم از کارفرما در دادسرا شکایت کنم؟باتشکر ؟ 

کارفرما برگه رضایت رو نمیاره نشون بده ؟البته بعد امضا ۸ماه کار کردم یعنی بعد از آسیب ۸ماه کار کردم. هزینه ازکارافتادگی شامل کارفرما است؟یا مربوط به دیه ؟آخه من از بیمه ماشین اداره استفاده کردم و نمی توانم از کارفرما هم دیه بگیرم. کارفرما من را بیمه نکرده است. ببخشید من خیلی سردرگم هستم با توجه به امضایی که برای کارفرما کردم میتونم ازکارافتادگی استخوان لگن بگیرم؟

شما درخواست از کار افتادگی دهید و این موضوع ارتباطی به کارفرما ندارد. اگر از کار افتاده شوید و از نظر کمیته ماده ۹۰ تامین اجتماعی کارفرما در این زمینه قصور کرده باشد ایشان باید مبلغی جریمه بپردازد ولی شما کار خودتان را بکنید و درخواست از کار افتادگی تان را به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی بدهید.


جدیدتر قدیمی تر