شکایت برای دریافت دیه بعد از سال های طولانی

 با سلام! در سال 77 در اثر واژگونی خودرو مقصر شدم به پرداخت دیه کامل قطع نخاع و جهت عدم کنترل ادرار و مدفوع؟! اولی 40 درصد و دومی 70 درصد که دیه را در طول 20 سال قسطی پرداختم. حال شاکی پس از 24 سال از وقوع حادثه و پایان اقساط دوباره دادخواست حقوقی داده و نامه جدید پزشکی قانونی مبنی بر دیه مقدر جهت عدم کنترل ادرار و مدفوع و مشکل جنسی 9 درصد وخون مردگی. در پا 2 درصد و... گرفته است. آیا دادرسی پس از 24 سال وجاهت قانونی دارد؟

با سلام! وجهه قانونی ندارد و این رای عوض نخواهد شد. اگر شکایت از شما شد حتما با مشورت با یک کارشناس حقوقی لایحه دفاعیه قوی تنظیم کنید.


جدیدتر قدیمی تر