انتقال سابقه تامین اجتماعی به نیروهای مسلح

 سلام استاد! ببخشید عذر میخواهم شما منظور پیام ما را درست متوجه نشدید. من الان شاغل نیستم. گفتم که سال ۷۲ استخدام رسمی ناجا شدم. سال ۸۹ بازخرید شدم. دوباره سال ۹۴ بصورت خویش فرما در سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح تاکنون دارم. بیمه پرداخت میکنم. بین سال ۸۹ تا ۹۴ بمدت ۵ سال بصورت بیمه آزاد در تامین اجتماعی شعبه دشتستان بیمه پرداخت کردم. 

آیا الان می توانم این ۵ سال سابقه تامین اجتماعی را به نیروهای مسلح منتقل بدهم تا ۳۰ ساله ام  تمام بشه؟ چون فهمیدم قانون جدیدی آمده که میشود انتقال داد یا اینکه آن ۵ سال بین بازخریدی تا شروع پرداخت مجدد در نیروهای مسلح را یکجا پرداخت کنم؟ با تشکر؟

این قانون جدید نیامده است. می توانید سابقه را انتقال دهید . البته به شرطیکه شاغل نباشید. یعنی برای محاسبه سنوات بازنشستگی محاسبه می شود. البته مابه التفاوت را خودتان باید پرداخت کنید.


جدیدتر قدیمی تر