مراحل شکایت از پزشکی قانونی

 سلام ! بنده در ۸/۹/۱۴۰۰ تصادف کردم و به بیمارستان منتقل شدم  که از ناحیه مچ دست شکستگی و شانه راست دررفتگی و لگن کوفتگی که هیچ خدماتی برای بنده نرساندند ولی همه  اینها در عکس های بیمارستان مشخص است و در پرونده بالینی . ولی  پزشکی قانونی در نامه خود فقط شکستگی مچ دست فقط ذکر کرده است که بنده طبق اعتراض به رای دادگاه و پزشکی قانونی .دادگاه تجدید نظر دستور داد کمیسیون پزشکی استان نظر بدهد که تمام مدارک موجود بر با عیب بودن درمان و ذکر نکردن بخشی از آسیب ها رو ارجاع دادم .با این مدارک آیا می‌شود از بیمارستان یا بابت قصوری که برای بنده روی داده تعیین مقصر شود که چه نهاد یا کدام دکتر مقصر است که باعث آسیب های اجتماعی و ضرر های من شده !شکایت کرد و غرامت گرفت ؟ 

و در روز جلسه بنده چطور از حق از دست رفته خود دفاع ‌کنم و هزینه های عمل جراحی که حالا باید انجام دهم از بیمارستان یا هر شخصیتی که باعث تضییع حقوق اجتماعی من شده بگیرم . با کمال تشکر و خدا قوت خدمت شما بزرگواران . با توجه به مدرک های موجود روز تصادف تمام آسیب ها در عکس ها قابل رویت است ولی پزشک مشاور  پزشکی قانونی و خود پزشکی قانونی فقط شکستگی مچ دست  را ذکر کرده  است که آن هم گفته درمان بدون عیب پایان یافته ؟ 

بله به نظر من به نتیجه می رسید شما باید هم بابت تعیین میزان دیه شکایت کنید و آسیب هایی که یک نشده است اعلام گردد و هم بابت هزینه های درمان و بیکار شدن به صورت جداگانه شکایت کنید.


جدیدتر قدیمی تر