سن بازنشستگی در بیمه زنان خانه دار

 سلام ! ‌برای  بیمه زنان خانه دار چند سال باید بپردازیم .من الان  ۳۸ سال سن دارم و ۳سال دارم بیمه ۱۲درصد را پرداخت میکنم . آیا  با پرداخت ۵سال هم  امکان بازنشستگی وجود دارد؟

نه !  باید ۵۵ سال سن داشته باشید تا بتوانید با هر سابقه بازنشسته شوید وگرنه اگر ۵۵ سال سن داشته باشید باید 30 سال سابقه بیمه داشته باشید . البته بهتر است دست کم در ۵۵ سالگی هم حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشید تا بتوانید مستمری کامل بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر