شکایت دیه بعد از 20 سال

 سلام ! ۳۰ سال در شهرداری نجف آباد کار کردم . ۲۰ سال پیش در حین کار رانندگی پایم از مچ شکست. شب عید بازنشسته شدم. ۷۰ روز بعد از عید مبلغ ناچیزی بهم دادند. گفتند سالی یک ماه  پایم از مچ گچ شده دیسک کمر تنگی نخاعی دارم. حقم را ضایع کردند. راهکارم چیه ممنون؟

راهکار تامین است که اگر مدارک بیمارستانی دارید شکایت کنید برای دیه ولی واقعیت این است که پزشک قانونی دیگر برای شما دیگه تعیین نمی کند چون ۲۰ سال گذشته است. راه خاصی ندارد.


جدیدتر قدیمی تر