فوق العاده بدی آب و هوا در قانون کار

 مجددا سلام! اینجانب ۲۱ سال در یک شرکت کارگر سخت و زیان آور در شهر  اهواز مشغول به کار بوده ام. اکنون بازنشسته شدم با توجه گرمای شدید و آلوده بودن شهر اهواز میتوانم ادعای وجه بدی آب و هوا را از شرکت داشته باشم؟ آیا قانون الزام آیتم بدی آب و هوا را برای ما دارد؟

در قانون کار متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد. در قوانین دولتی و نهادهای عمومی فوق العاده بدی آب و هوا وجود دارد اما در قانون کار چنین چیزی وجود ندارد.


جدیدتر قدیمی تر