شرایط دریافت بیمه بیکاری با تغییر شعبه بیمه پردازی

 من از ارديبهشت ١٤٠٠ در شركتي مشغول به كار شدم و بيمه من شعبه ٢٨ تامين اجتماعي رد شد. قرارداد من تا پايان خرداد ١٤٠١ بود كه بعد از آن عدم نياز اعلام شد و من درخواست بيمه بيكاري كردم . تا پايان ارديبهشت ماه بيمه من توسط كارفرما در شعبه ٢٨ رد شد ولي خرداد ماه ١٤٠١ بدليل مشكل كارفرما بيمه من از شعبه ي ديگري رد شده است. مشكلي براي بيمه بيكاري من بوجود نمي آيد؟

اگر کارفرمای تان یکی بوده باشد مشکلی ندارد ولی اگر کارفرمای تان فرق کرده باشد بیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیرد.


جدیدتر قدیمی تر