آیا شاطری جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود؟

 با سلام !از شهرستان نیریز فارس مزاحمتون میشم. بنده به مدت ۱۹سال در نانوای مشغول کار هستم. عنوان شغلی هم شاطری لواش است. رفتم اداره بیمه گفتند باید۳۰سال با ۵۵ سال سنت برسد تا بازنشستگی بهت تعلق بگیره؟! چون از سال ۸۹ نانوایی از شرایط سخت برداشته شده حتی شاطری! شرمنده خواستم بدونم این قانون همینی هست که اداره بیمه عرض کرده .تشکر از کمک شما؟

نه سختی کار برای شغل شاطری همچنان ادامه دارد و شما می توانید درخواست تان را به اداره کار بدهید و اداره کار سختی کار شما را قطعاً تعیین خواهد کرد.


جدیدتر قدیمی تر