شکایت برای حق بیمه پرداخت نشده پیمانکار

 با سلام ! وعرض ادب ! بنده فردی کارگر هستم از سال 1386 برای پیمانکار شرکت حفاری 14 سال کار کردم و پیمانکار در طول این چند سال  هر ساله دو یا سه ماه بیمه برایم رد کرد و تازه که رفتم برای سابقه جمع کنم متوجه شدم که این چند سال بیمه ام را کامل رد نمیکرد. باید چکار کنم و55سال سن دارم ممنون میشم راهنمایی کنید؟

در پاسخ به شما باید بگویم که شما باید از ایشان به اداره کار شکایت کنید. یعنی از پیمانکار یا پیمانکار های مربوطه تا حق بیمه تان را برای اداره کار احراز کنید و سپس رای را به شعبه تامین اجتماعی ببرید تا حق بیمه را از کارفرما وصول کند بعد می توانید درخواست بازنشستگی بدهید.


جدیدتر قدیمی تر