شکایت از شرکت بیمه برای دریافت دیه

 ممنونم خیلی لطف کردین عزیز! من در حین تصادف پسرم هم همراهم بود که خدا را شکر آسیبی ندید و تمامی مراحل قانونی و رضایت ایشون توسط دادگاه انجام و رای صادر شد که ما هم اعتراضی نداشتیم و گویا دادگاه پرونده را مختومه اعلام کرده لذا من پس از طی مراحل استراحت پزشکی دیروز رای نهایی پزشکی قانونی را جهت گرفتن دیه و طی شدن مراحل قانونی به همان شعبه بردم که از من قبول نمی کنند. چند جا سوال کردم گفتند باید از نو مراحل قانونی را طی کنید و  شکایت چکار کنم به نظر‌ما از طرفی بیمه هم مراجعه کردم میگن باید تمام مدارک و محتویات پرونده را دادگاه تایید نماید! اگر بخواهم دوباره شکایت کنم 4 ماه دوباره طول میکشه؟ لطفاراهنمایی کنید؟

رای چون مختومه شده است باید به شرکت بیمه داده می‌شود و بیمه باید این رای را قبول کند و اگر بیمه رای را قبول نکرد از بیمه به دادگاه عمومی شکایت کنید. این تنها راهی است که دارید .


جدیدتر قدیمی تر