درخواست ازکارافتادگی در بیمه قالیبافی

 سلام! ببخشید افراد معلول میشه زودتر بازنشسته شوند. معلول کم شنوا هستم. از سال 92 عضو بیمه قالی بافی هستم. بیماری روماتیسم دارم . فرش نمی توانم ببافم گفتم ده ساله بازنشسته بشوم.تامین اجتماعی گفته باید قالی ببافی وگرنه بیمه ات قطع میشود. میگه بیمه آزاد بشو در توانم نیست؟

تنها راهی که دارید این است که درخواست از کار افتادگی دهید. در تامین اجتماعی چیزی به نام افراد معلول نداریم و فقط می‌توانید زودتر از کار افتاده شوید. اگر قالی بافته نشود بیمه تان را قطع میکنند. یا اینکه باید درخواست از کار افتادگی دهید. هیچ راه دیگری وجود ندارد.


جدیدتر قدیمی تر