آیا کار در شرکت فرش جزء مشاغل سخت محسوب می شود؟

 سلام! من در شرکت قالی سلیمان کار می کنم و ۲۰ سال سابقه من پر شده و با خدمت سربازی ۲۲ سال دارم . ولی الان به من میگویند سختی کار شما را در سال ۹۵ برداشتند . آخه در کار من چه آیتمی را برطرف کردند. پرز که هست فرشها که ریز بافت شدند. تولیدشون که بیشتر شده که بیشتر هم از ما می خواهند. خود من و  در حال حاضر دیسک کمرم نصف نخاع من گرفته است. لگن درد زانو درد یک بار چشمانم ضعیف شد. عینک زدم دوباره بدتر شد رفتم لیزیک کردم چند سالی راحت بودم ولی دوباره داره چشمام تار و سرم درد می گیره .همکاران خودم هم همین مشکل تو رفو دارند . آیا می شود کاری کرد شکایت کنم کارم حل می شود؟ خودم فکر می کنم اگر شکایت کنیم از شرکت بیرونمان می کنند به نظر شما چیکار کنم ؟ممنون ؟

شکایت نکنید. درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور به اداره کار بدهید. این تنها راهی است که دارید.


جدیدتر قدیمی تر