تقسیم مستمری بازمانده بین همسر و پدر و مادر

 سلام وقت بخیر! بنده خانم هستم و همسرم در سال ۹۷ فوت شدند و بنده مهریه خودم را اجرا گذاشتم. پس از فوت که دارایی همسرم را از دست ندهم ولی هیچ چیزی به نام خودش نبود و فقط از همسرم مستمری بازماندگان به من تعلق گرفت از سال ۹۷ .ولی از یک ماه قبل مستمری بنده را قطع کردند و با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی به من گفتند که به خاطر پدر و مادر شوهرم که اعتراض کردند به اینکه چرا مستمری را من دریافت میکنم مستمری بنده را قطع کردند. از شما ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید و اینکه آیا چنین قانونی وجود دارد که پدر  و مادر متوفی بتوانند بعد از چند سال اعتراض کنند و جلوی مستمری بنده را بگیرند. ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگر پدر مادر در ایام حیات همسر شما تحت کفالت ایشان بوده باشند آن ها و مستمری بازماندگان سهم میبرد و باید مستمری بین شما و ایشان تقسیم گردد. البته شعبه حق قطع مستمری را  ندارد و صرفا باید از تاریخ درخواست پدر و مادر بر اساس سهم جدید مستمری را پرداخت کند. البته این به شرطی است که در زمان حیات همسرتان ، آنها تحت تکفل همسر شما درآمده باشند.


جدیدتر قدیمی تر