درخواست ازکارافتادگی به علت مشکلات اعصاب و روان

 سلام! کارت معافیت اعصاب و روان دارم. بیشتر از ده بار در امین آباد و بیمارستانهای  اعصاب و روان بستری بودم و اکنون روزانه حدود ۳۰ عدد قرص مصرف میکنم و هنوز تحت درمانم برای دریافت حقوق از کار افتادگی چگونه باید اقدام کنم؟ لطفا راهنمایی کنید؟

سابقه بیمه تان را بگویید چقدر است. بیماری تان چیست؟ شهرتان کدام است؟ بیشتر توضیح دهید. بهتر است وکیلی بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر