اعتراض به مبلغ جریمه تامین اجتماعی بابت ماده 66

 سلام ! من سال۹۸ یه کار ساختمانی به کارگر دادم پیمانکاری که در حین کار از ارتفاع سقوط کرد و متاسفانه فوت شد . بعد از مراحل دادگاه ۴۰درصد مرا مقصر دانست که بیمه ۴۰درصد دیه پرداخت کرد و من خودم هم ۱۰۰میلیون به خانواده طرف پرداخت نمودم. حال با گذشت ۳ سال از آن اتفاق تامین اجتماعی ابلاغی به من داده که باید ۳۰۰میلیون بابت ماده۶۶به اداره پرداخت کنم و این مبلغ به نرخ امسال محاسبه شده در صورتی که از همان ماه اول فوت اداره به خانواده حقوق پرداخت کرده و این مبلغ در سال وقوع حدود ۷۰ میلیون بوده و طی این مدت هیچ ابلاغی به من نشده است .حال از شما درخواست یاری دارم با تشکر ؟

احتمالا دیگر فرصت اعتراض به کمیته های بدوی و تجدید نظر تعیین مطالبات سازمان نمانده است و اینگونه موارد اصلا در کمیته ها بررسی نمی شوند. تنها راهتان شکایت به دیوان عدالت اداری است بابت محاسبه مبلغ فوق به نرخ سه سال پیش. اصل جریمه طبق ماده 66 درست است.

جدیدتر قدیمی تر