شکایت بابت مستمری ازکارافتادگی

 با عرض سلام وخسته نباشید ! اینجانب سال ۱۳۹۰سکته مغزی کردم و طرف راستم از کار افتاد. منو بردند کمیسیون پزشکی و حکمم صادر شد ولی پلمپ بود. ولی از جایی که اون آقا به من گفت برای شما چی صادر کنم ازکارافتادگی یا مستمری یا بازنشستگی من چون نمی توانستم صحبت کنم به خاطر مریضی ام فقط شانه ام رو دادم بالا! حالا برایم زده مستمری ولی درصد ازکارافتادگی ام بالاست ولی فکر میکنم در حق من ظلم شده است. سابقه من بالای ده سال است و دو سال سربازی را هم زمانی که سالم بودم از بیمه تامین اجتماعی خریدم که بیاد روی سابقه ام . من سابقه بیمه ام توشعبه 3 هست.  صیاد شیرازی ! لطفا پیگیری کنید ! خاهشا ؟

مستمری با بازنشستگی هیچ فرقی ندارد. چرا به شما ظلم شده است. احتمالا مستمری ازکارافتادگی می گیرید دیگر. انتظار چه چیزی داشتید . چقدر حقوق می گیرید. اگر حداقل حقوق را می گیرید همه چیز درست است.

جدیدتر قدیمی تر