آیا گرفتن جواز کسب برای سختی کار مشکل ایجاد می کند ؟

 سلام وقت بخیر ! من نوزده  سال سابقه بیمه کارگری دارم و دو سه سال آخر شاطری میریزم .طبق قانون سختی کار یک سال دیگه میشم بیست سال سابقه بیمه مداوم .شرایطی به وجود آمد که دارم دارای جواز میشم .به نظر شما اگر جواز بگیرم به سختی کارم جهت بازنشستگی لطمه وارد میشود یا خیر ؟

بله. اگر جواز بگیرید دیگر نمی توانید از قانون سختی کار استفاده کنید. چون عملا کارفرما محسوب می شوید و از شمول قانون کار خارج می شوید.

جدیدتر قدیمی تر