دیه کبودی چقدر است؟

 1-در این مقاله به بررسی یک پرونده دیه می پردازیم . از این رو این پرونده را انتخاب کردیم که شامل نکات جالب می باشد . با ما همراه باشید تا میزان دیه ای که باید توسط شرکت های بیمه در زمینه این تصادف پرداخت گردد را به شما نشان دهم .

2-نظریه پزشکی قانونی این پرونده به شرح زیر است :


  • وقتی در پایان گواهی ذکر می گردد که این گواهی اول است یعنی گواهی دومی نیز وجود دارد ، حتی گواهی های بیشتر . معمولا مواردی که باید درمان شود و یا اینکه زمان بگذرد تا میزان آسیب به خوبی مشخص شود در این دسته قرار می گیرند . بنابراین اگر دیه و یا ارش بعضی از قسمت ها دقیقا مشخص نشد ، یا مشخص نشد که آسیب التیام یافته است و یا نه و یا اینکه از کلماتی مثل تورم ، آسیب نسوج و ... استفاده گردید مطمئن باشید در گواهی های بعدی دقیقا و به تفکیک موارد فوق مشخص می گردد . 
  • نکته دیگری که در این زمینه باید ذکر شود این است که مواردی که دیه ناشی از حوادث ناشی از کار و یا حوادث رانندگی باشد ، مرجع ارائه نظریه در مورد میزان آسیب های وارده پزشکی قانونی می باشد . اما اگر به علت قصور پزشکی ، به بیمار آسیب وارد شده باشد مرجع تشخیص میزان آسیب کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان نظام پزشکی می باشد و البته معمولا میزان دیه و یا ارشی که توسط این کمیسیون پزشکی تعیین می گردد کمتر از میزان دیه ای است که در حالت مشابه توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد . البته یکی از اعضای کمیسیون نظام پزشکی خود تخصص پزشکی قانونی دارد با این حال معمولا نگاهی که به پزشکان که مقصران آسیب های وارده می باشند می شود نسبتا پر از مهر و محبت است  !
  • وقتی جراحت در قسمتی اتفاق بیفتد و باعث ایجاد مشکل برای آن قسمت نشود فقط خود جراحت محاسبه می شود . به عنوان مثال در ردیف 1 "جراحت دامیه پلک بالای چشم راست" چون باعث نابینایی یا کم بینائی یا هر نوع آسیب دیگری به چشم نشده است و فقط بر روی پلک اتفاق افتاده است همان 1 درصد دیه کامل را دارد که معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان به نرخ دیه سال 1396 می گردد . 
  • در ردیف 2 "کبودی پلک بالا و پائین چشم راست" دارد . این ردیف نشاندهنده دو کبودی است و می دانیم که اگر کبودی در سر و صورت اتفاق افتاده باشد 0.3 درصد دیه کامل دارد که معادل 630 هزار تومان می باشد . بنابراین 2 کبودی به معنای دیه ای برابر با 1 میلیون و 260 هزار تومان می باشد . توجه داشته باشد که اگر شخصی بر اثر حادثه و یا دعوا دچار کبودی یا سیاه شدگی در قسمتی از بدن گردید باید سریعا به پزشکی قانونی مراجعه کند و با دقت کند که در پرونده سرپایی و یا بستری وی این موضوع ذکر گردد . چون سیاه شدگی یا کبودی به مرور زمان آثارشان از بین می رود و اگر مدرک مستندی موجود نباشد پزشکی قانونی به سادگی نمی تواند دیه و یا ارش کبودی و یا سیاه شدگی را تعیین نماید . 
  • در ردیف 3 به "جراحت دامیه سمت راست صورت" اشاره شده است . مساله طبیعتا بسیار ساده است . 2 درصد دیه که به حساب سال 1396 می شود 4 میلیون و 20 هزار تومان . نام سال را ذکر می کنم چون ممکن است کسی این مطلب را در سال دیگری مطالعه کند . در ردیف 4 "جراحت حارصه لاله گوش راست دارد" . اگر آسیبی به لاله یا نرمه یا دیگر قسمت های گوش رسیده بود و یا شنوائی گوش دچار مشکل شده بود میزان دیه آن زیاد می شد ، آن هم به مقدار زیاد . اما دیه این مورد چون جراحتی است که به زودی خوب می شود معادل 1 درصد  دیه کامل است که به نرخ دیه سال 1396 معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان می شود . 
  • ردیف های 5 تا 8 همگی در مورد کبودی است . در مورد کبودی ذکر این نکته ضروری است که اگر در هر قسمتی از بدن باشد به غیر از سر و صورت حدود 0.15 درصد دیه دارد . فرقی نمی کند به اندازه یک سکه باشد یا به اندازه نیم متر . در هر صورت یا کبودی نامیده می شود یا ناحیه کبودی یا منطقه کبودی و از نظر میزان دیه تفاوتی ندارند و دیه آن به همان میزان محاسبه می شود . 
  • ردیف های 9 و 11 به آسیب نسوج اشاره دارد . آسیب نسوج مفهومی کلی است که با توجه به اینکه در کدام عضو اتفاق بیفتد ارش متفاوتی دارد . تاکید می کنم در این زمینه از اصطلاح ارش استفاده می شود چون آسیب به نسوج دیه مقدر ندارد . شاید سخت ترین کاری که پزشکی قانونی انجام می دهد این است که با توجه به پرونده پزشکی ، معاینه حضوری ، کتابچه نقص عضو و هر نوع مدرک و مستند دیگر بتواند میزان ارش را مشخص کند . در ردیف 10 کاهش سطح هوشیاری خفیف ذکر شده است که برگشت به حالت عادی نیز دارد . کاهش سطح هوشیاری خفیف حدود 14 درصد ارش دارد که احتمالا در معاینه مجدد تعیین می شود . این میزان ارش به نرخ دیه سال 1396 معادل 29 میلیون و 400 هزار تومان می شود . 

نظرات