تاثیر کارت بهزیستی در ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

 سلام بزرگوار! برادرم از سال 93 بیمه تامین اجتماعی داره! از سال 97 تا 1401 سه بار بستری بیمارستان لواسانی مشکل اعصاب روان داره. سال 1401 برج 10 کارت بهزیستی گرفتم. براش حالا این یکی از دکتر کمیسیون ها میگه چرا کارت بهزیستی داره میگه من درصد نمیدم. گفتم به خاطره این که گرفتم که بعد از فوت من که برادرش هستم  یک سازمان باشد که برادرم را نگهداری کنه؟! چیکار کنم؟ کمیسیون آذری. 3-29 برگه دادن سایت کن. یعنی چی میشه بزرگوار؟

اتفاقاً داشتن کارت بهزیستی برای ایشان بسیار سودمند می باشد. بستگی دارد در کارت بهزیستی بیماری شان را خفیف، متوسط و یا شدید ثبت کرده باشد. اگر شدید ثبت کرده باشد که بسیار به نفع ایشان می باشد و اگر متوسط ثبت کرده باشد پرونده بیمارستان ایشان هم اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. اگر خفیف ثبت کرده باشد معمولا از کار افتادگی کلی نمی شود.


نظرات