درخواست بیمه شدن بعد از طلاق

 سلام! من حقوق کمک معیشتی میگیرم و طلاق گرفتم. مریض هستم و کمرم نیاز به عمل داره و کار هم نمی توانم بکنم. میخواستم بدانم میتوانم از طریق کارت پدرم اقدام کنم بیمه بشم. ممنون؟

کارت پدرتان در چه زمینه ای است و حقوق کمک معیشتی تان را از چه کسی می گیرید؟


نظرات