دیه کبودی چقدر است؟

 1- بررسی پرونده های دیه و میزان دیه هایی که تایید می گردد و هزینه آن پرداخت می گردد یکی از موضوعات مهم این سایت بوده است . شاید فکر کنیم که موضوع اهمیت زیادی ندارد و برای ما اتفاق نمی افتد ، ولی معمولا اینگونه نیست . اگر وسیله نقلیه داریم احتمال تصادف هر لحظه وجود دارد و البته امیدوارم هیچگاه برای شما که این متن را می خوانید اتفاق نیفتد . اگر هم خودرور یا دیگر وسایل نقلیه ندارید به عنوان کسی که در خودروی دیگران سوار می شوید و یا اصلا عابر پیاده هستید ممکن است این اتفاق بیفتد . پس در نتیجه خوب است اطلاعاتمان را در این زمینه بالا ببریم . با هم به بررسی این پرونده می پردازیم .


2- فردی در حالیکه در حال عبور از خیابان بوده است با یک خودروی 206 تصادف می کند و پس از طی مراحل قانونی و بعد از گذشت 1 ماه به پزشکی قانونی مراجعه می نماید . در پزشکی قانونی نظریه زیر به وی ابلاغ می گردد . می خواهیم جزئیات نظریه را با هم مورد بررسی قرار دهیم :


 • ردیف 1 :کبودی در هر کجای بدن اگر اتفاق بیفتد 0.15 درصد دیه دارد که به نرخ سال 1396 معادل 315 هزار تومان می شود.
 • ردیف 2 : جراحت بخیه شده گیجگاهی رسات (دامیه) : چون جراحت از نوع دامیه است و در سر اتفاق افتاده است 2 درصد دیه دارد که به نرخ سال 1396 معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان می شود . تعداد بخیه هیچ اهمیتی در میزان دیه ندارد .
 • ردیف 3 : جراحت داخل لاله گوش راست (دامیه) : چون جراحت از نوع دامیه است و در سر اتفاق افتاده است 2 درصد دیه دارد که به نرخ سال 1396 معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان می شود .
 • ردیف 4 : کانون خراشیدگی خلف آرنج راست (حارصه) : جراحت حارصه در دست و پا 0.5 درصد دیه دارد معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان .
 • ردیف 5 : سائیدگی خلف گردن سمت راست (در حد حارصه) : جراحت حارصه در گردن همواره 1 درصد دیه دارد . به نرخ دیه سال 1396 معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان می شود .
 • ردیف 6 : سائیدگی روی شانه راست (در حد حارصه) : سائیدگی حارصه روی شانه 0.5 درصد دیه دارد . معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان به نرخ دیه سال 1396
 • ردیف 7 : جراحت سطح داخلی پشت پای چپ (دامیه) : جراحت دامیه پا همواره 1 درصد دیه دارد . به نرخ دیه سال 1396 معادل 2 میلیون و 100 هزار تومان می شود .
 • ردیف 8 : کانون خراشیدگی قدام زانوی راست (حارصه) : کانون خراشیدگی قدام زانوی راست یعنی آسیب در جلوی زانو که عمق کمی هم دارد . چون حارصه است و در پا اتفاق افتاده است 0.5 درصد دیه دارد معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان .
 • ردیف 9 : کانون خراشیدگی خلف زانوی راست (حارصه) : یعنی آسیب در پشت پای راست که عمق کمی دارد . چون حارصه است و در پا اتفاق افتاده است 0.5 درصد دیه دارد معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان .
 • ردیف 10 : کبودی مختصر کشاله ران پای چپ : کبودی کم یا زیاد باشد اگر در بدن و به غیر از سر و گردن باشد 0.15 درصد دیه کامل دارد معادل 315 هزار تومان به نرخ دیه سال 1396.
 • ردیف 11 : خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم راست ارش دارد و معمولا در معاینه مجدد مشخص می گردد . معمولا ارش این موضوع را کمتر از 1 درصد دیه کامل در نظر می گیرند . 
 • ردیف 12 : جراحت سطحی کف دست راست نزدیک انگشت کوچک (حارصه) : اگر شکستگی استخوان کف دست اتفاق افتاده بود دیه مقدر داشت ولی چون جراحت است و البته حارصه است یعنی بدون خونریزی و عمق زیاد بنابراین تنها 0.5 درصد دیه دارد معادل 1 میلیون و 50 هزار تومان به نرخ سال 1396 .
 • شکستگی استخوان ترقوه راست اگر درمان شود و یا اینکه درمان نشود از نظر مقدار دیه با یکدیگر بسیار تفاوت دارد . اگر بدون عیب درمان شود 4 درصد دیه دارد که معادل 8 میلیون و 400 هزار تومان می شود و اگر با عیب درمان شود یا اصلا درمان نشود 50 درصد دیه دارد معادل 105 میلیون تومان به نرخ سال 1396 ! تفاوت بسیار زیاد است و همواره باعث اعتراض زیاد به رای پزشکی قانونی توسط حادثه دیده و یا شرکت بیمه می شود !
 • شکستگی داخل مفصلی در ناحیه تحتانی استخوان زند اعلی و زند اسفل از ساعد راست : شکستگی داخل مفصلی ارش دارد و باید بعد از طول درمان و تعیین وضعیت مقدار آن مشخص گردد . 
 • مواردی که دیه مقدر دارند در معاینه مجدد دچار تغییر نمی شوند . تنها وقتی درمان پذیر بودن یا نبودن آن باعث تغییر میزان دیه می شود مثل شکستگی ها در معاینه مجدد اعلام می گردد . همچنین ارش آسیب ها بعد از بهبود نسبی در معاینه مجدد تعیین می گردد . اگر جراحت عمیق باشد ممکن است معاینه مجدد دوباره تمدید گردد . 

نظرات