مکان ثبت نام بیمه روستایی

 M : سلام ! برای بیمه روستایی کجا باید مراجعه کنند ؟ هرچه به شعبه تامین اجتماعی مراجعه می کنم می گویند با ما نیست ؟! لطفا راهنمایی کنید ؟ بیمه روستایی ربطی به تامین اجتماعی ندارد . شما باید به کارگزاری بیمه روستایی مراجعه کنید . این کارگزاری ها در روستاها و در شهرهای کوچک وجود دارد . 

نظرات