دریافت خسارت مازاد بر دیه

 رضا باقرزاده  : آیا خرج هایی که در مدت درمان کرده ام را می توانم از بیمه یا جای دیگر بگیرم ؟ خسارت مازاد بر دیه، 2 سال است که تصادف کردم و هنوز بهبودی پیدا نکردم و پزشک قانونی هر ۳ ماه پرونده مرا تمدید می کند.خرج های زیادی برای بهبودی کرده ام . نزدیک به ۵۰ میلیون ؟ بابت هزینه درمانی باید به صورت مجزا شکایت کنید . بیمه معمولا اینگونه موارد در تعهداتش نیست و خود مقصر باید بپردازد .

نظرات