جریمه حق بیمه شرکت های پیمانکاری

 امیرحسن عابدی : سلام ! لیست بیمه تامین اجتماعی پروژه اشتباها به مدت 3 ماه ارسال نشده است در حالیکه پروژه جاریست ! چه کاری باید انجام داد ؟ اگر به صورت پیمانکاری است مشکلی ندارد و می توانید هر 3 ماه را با هم پرداخت کنید . اما اگر پیمانکاری نیست و شماره پیمان ندارید باید بابت هر ماه تاخیر 2 درصد جریمه بر روی کل لیست نیز پرداخت نمایید .

نظرات