پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب حق بیمه پیمانکاری

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

جریمه حق بیمه شرکت های پیمانکاری

  امیرحسن عابدی :  سلام ! لیست بیمه تامین اجتماعی پروژه اشتباها به مدت 3 ماه ارسال نشده است در حالیکه پروژه جاریست ! چه کاری باید انجام داد  ؟ اگر به صورت پیمانکاری است مشکلی ندارد و می توانید هر 3 ماه را با هم پرداخت کنید . اما اگر پیمانکاری نیست و شماره پیمان ندارید باید بابت هر ماه تاخیر 2 درصد جریمه بر روی کل لیست نیز پرداخت نمایید .

اعتراض به حق بیمه شرکت پیمانکاری

  نادر :  با سلام در یک قرارداد پیمانکاری که طبق آن قسمتی از قرار داد مکانیکی و قسمتی دیگر غیر مکانیکی می باشد کارف ر ما با تاخیر شرکت پیمانکار را به بیمه جهت اخذ کد پیمان معرفی کرده است و با توجه به اینکه از مدت 15 ماه تنها سه ماه آن بیمه با کد پیمان برای این قرارداد رد شده است آیا می توان به مبلغ جریمه ارائه شده از طرف بیمه بایت عدم پرداخت در آن 12 ماه اعتراض کرد ؟ شرح اعتراض به چه صورت می باشد .   با تشکر  ؟ بله می توانید اعتراض کنید . کارفرما موظف بوده است که قبل از پرداخت مطالبات شما در زمان های متفاوت مفاصا را از شما دریافت کند . مدارک درخواست مفاصا حساب کارفرما را به هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان در شعبه مربوطه ارائه دهید و اعلام کنید که حق بیمه تمامی ماه هایتان را پرداخت می کنید . اگر مطالباتتان رد این دوره زمانی پرداخت نشده باشد احتمال اینکه جریمه تان حذف شود زیاد است . 

محاسبه حق بیمه شرکت های پیمانکاری

  1- در مورد شرکت های پیمانکاری بحث های زیادی صورت پذیرفته است . عمدتا حول این محور که معمولا حقوق کارگران در این شرکت ها نادیده گرفته می شود . بسیاری از این موارد هم درست است . متاسفانه طبق قانون در زمینه بیمه تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی حق بازرسی از این شرکت ها را ندارد . اما این به آن معنا نیست که حق بیمه کارگرانی که در این شرکت ها فعالیت می کنند نادیده گرفته می شود . سازمان تامین اجتماعی طبق بخشنامه ای که به بخشنامه 14 معروف است سعی کرده است پرداخت حق بیمه این شرکت ها را به نحو صحیحی سازماندهی کند و خوشبختانه تا اندازه ای در این زمینه موفق بوده است. 2- حق بیمه شرکت های پیمانکاری با توجه به نوع پیمانی که بر عهده دارند ثابت است . یعنی این که در چه پروژه ای فعالیت می کنند بر روی حق بیمه آنها تاثیر می گذارد . پروژه عمرانی باشد یک مدل حق بیمه آن حساب می شود ، غیر عمرانی باشد به روشی دیگر و مکانیکی باشد به نحوی دیگر . تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد یا نباشد نیز در این زمینه تاثیر دارد. اما عموما این حق بیمه به گونه ای تنظیم می شود که با عنایت به استفاده از کارشناسان و کارگران

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.