شکایت از کارفرما به علت عدم پرداخت حقوق

 حسین فیاض : حدود دو سال است در کارخانه سنگ بری کارمی کنم طلبم 10تومان می شود ولی پرداخت نمی کنند  ! اینقدر گفتم که حالا در مساعده دادن هم اذیتم می کنند .می خواهم شکایت کنم ؟  اگر مدرک مکتوب دارید که در آنجا کار کرده اید و با توجه به قرارداد طلب دارید شکایت کنید وگرنه فایده خاصی ندارد . بهتر است ابتدا مدارک مکتوب تان را جمع آوری کنید و بعد یکدفعه شکایت کنید . 

نظرات