روش محاسبه سرمایه بیمه عمر

 رامین : سلام بزرگوار بنده نزدیک به یک سال است که خودم را بیمه عمر کردم و از مبلغ ماهی ۴۰هزارتومان و سالی ۵ درصد افزایش حق بیمه شروع کردم . می خواستم بدانم در آخر قرارداد که ۳۰ساله هست طریق محاسبه بیمه عمر چه جوری است ؟ یعنی به زبان ساده تر چه طوری محاسبه می شود ومی توانید بهم بگوئید؟ اخه با این حق بیمه ای که می دهم فکر نمی کنم بعد اتمام قرار داد مبلغ زیادی ذخیره بشود ! چطور می شود محاسبه کرد ؟ یعنی آخرسر سود کل پولم را محاسبه می کنند بعد ضربدر چند برابر می کنند؟ ممنون می شوم پاسخ بدید ؟ سوالتان را نمی توان به سادگی جواب داد . بستگی دارد از کدام شرکت بیمه خریده اید و با چه شراطی ! آیا پوشش ازکارافتادگی دارد ؟ آیا سود را در پایان سال می گیرید یا نمی گیرید ؟ آیا پوشش حادثه و فوت دارد ؟ و سوالات بسیار دیگر ! اما واقعیت این است که در ابتدای قرار داد به شما می گویند که سرمایه عمرتان چقدر است و سرمایه فوت چقدر است و سرمایه ازکارافتادگی چقدر است و الی آخر ! ببینید سرمایه عمر  قراردادتان چقدر است . اگر یکسره پرداخت کرده و هیچ دریافتی نداشته باشید در پایان سرمایه عمر به شما تعلق می گیرد مطابق با قرارداد ! 

نظرات