دیه شکستگی استخوان ترقوه

 متین : سلام این حکمی است که امروز واسم دادن . واسه شکستگی ترقوه راست ۲درصد زدند، شما گفتید ۴ درصد ! می توانم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کنم و آیا تاثیری خواهد داشت ؟ درضمن برای درآوردن پلاتین باید چکارکنم ؟ اونم ارش داره ؟ چقدره حدودا  چون اینجا چیزی ننوشتند  ! درصورت اعتراض حدودا چقدر طول می کشه تا رای آخر ؟ این نظر پزشک ارتوپد است ! آسیب بافت نرم باشکستگی ترقوه فرق داره ؟ اگر نظریه پزشکی قانونی تان فقط همین است اصلا شکستگی استخوان ترقوه در نظر گرفته نشده است و صرقا ارش آسیب به نسوج اطراف  آن دیده شده است که با شکستگی متفاوت است . شکستگی ترقوه 4 درصد دیه دارد که اصلا برای شما در نظر نگرفته اند . اگر مطمئن هستید که ترقوه تان شکسته است اعتراض کنید هر چند با این دو نامه بعید به نظر می رسد .

نظرات