افت قیمت به علت رنگ گردن گلگیر

 شهرام محمودی : سلام ! با عرض پوزش ، بنده با یک پژو پارس مدل 94 تصادف کردم و ماشین رو دو  گلگیر رنگ و کف جعبه نیز عوض شده است که از من افت قیمت می خواهد . می خواستم بدانم با توجه به این که قیمت این خودرو در نمایندگی ها 42 میلیون است چقدر یک مدل 94 برج 3 افت دارد ؟ حدود 10 درصد افت قیمت دارد اگر گلگیرهای جلو باشد . 10 درصد قیمت روز خودرو در زمان تصادف محاسبه می شود .

نظرات