دیه شکستگی استخوان پا

 آریایی نژاد : سلام ! از حضور شما راهنمایی می خواستم . من  هفت آذر نودوشش تصادف کردم و مقصر طرف مقابلم بود و من استخوانهای کف پا و شصت پای چپ شکست با پارگی کناره داخلی پا و بدنبال سه مرتبه تمدید طول درمان دیروز یعنی ۹۷/۶/۲۱ جواب نهایی را دادند تا ببرم دادگاه و از حضورتان می خواستم ببینم حدودا چقدر دیه مشخص می کنند و آیا قاضی هم این اختیار را دارد مبلغی اضافه کند یاخیر ؟ من جواب را برایتان با عکس ارسال می کنم ! ممنون می شوم توضیح بدهید برایم ؟  قاضی براساس نظریه پزشکی قانونی رای می دهد و احتمالا موارد زیر را مشخص می کند :

1.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 155 هزار تومان

2.     6 درصد دیه کامل مجموعا بابت شکستگی استخوان های کف پا ، 13 میلیون و 860 هزار تومان

3.     0.8 درصد دیه کامل بابت شکستگی انگشت شست پا معادل 1 میلیون و 848 هزار تومان

4.     0.15 درصد دیه کامل معادل 346 هزار و 500 تومان

5.     5 درصد بابت ارش نقص عضو معادل 11 میلیون و 550 هزار تومان

نظرات