ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور

 مرتضی محمودی : سلام به دفتر پیشخوان دولت مراجعه کردم در مورد بازنشستگی سخت و زیان آور که بمن گفتند برای بازنشستگی سخت و زیان آور باید بیمه در جریان باشد  در حالی که اینجانب 20 سال متوالی سابقه سخت و زیان آور دارم که تا پایان سال 96 رد شده است . آیا این قانون وجود دارد ؟ لزوما ربطی به اشتغال در زمان حال ندارد . اگر مشاغل سخت و زیان آور شما تائید شده باشد و حق بیمه 4 درصد آن نیز پرداخته شده باشد مشکل خاصی نیست . شما باید در این زمینه به شعبه تامین اجتماعی تان مراجعه نمایید .

نظرات