افزایش حق بیمه در سال 98

 محمدعلی صادقی : با سلام و خسته نباشید خدمت شما من بیمه حرف و مشاغل ۱۸ درصد هستم . دارای دو فرزند می‌باشم و هنگام عقد قرارداد با بیمه ، کمترین مقدار دستمزد روزانه را انتخاب کرده ام . تا سال گذشته با دستمزد روزانه ۳۷۰۴۲۳ ریال مبلغ ۳۸۲۶۹۶۰ ریال پرداخت میکردم اما امسال دستمزد روزانه من در فیش بیمه مبلغ ۶۰۶۷۵۲ ریال خورده که مبلغ حق بیمه را به ۵۱۴۵۶۷۶ ریال رسانده است . سوالم اینجاست که چرا دستمزد روزانه من بیشتر از حداقل دستمزد هنگام عقد قرارداد در نظر گرفته شده ؟ ضمنا من قبلاً بیمه اجباری بوده ام اما پس از فوت پدرم ، به دلیل اینکه کارفرما پدرم بود وقتی به بیمه اطلاع دادیم ، تأمین اجتماعی مرا به اجبار بیمه حرف و مشاغل کرد و از آن زمان تاکنون چون از نظر بیمه کارفرما پدرم بوده تأمین اجتماعی میگوید باید جواز کسب را باطل کنید تا بتوانید بیمه اختیاری شوید . با این اوصاف آیا راه حلی وجود دارد که بتوانم به بیمه اختیاری بروم ؟ از شما کمال تشکر را دارم ؟

1.     حق بیمه های حرف و مشاغل آزاد امسال براساس شغل تعیین شده است و از 0 درصد تا 40 افزایش یافته است . متناسب با شغل تان ضریب خورده اید .

2.     باید اعلام کنید که دیگر ربطی به محل کار پدر ندارید و محل کار در اختیار وراث است تا بتوانید خودتان را بیمه اختیاری کنید . البته مبلغ بیمه اختیاری هم تقریبا همین است با این تفاوت که دیگر فرانشیز بابت هزینه های درمان نخواهید داشت .

جدیدتر قدیمی تر