دریافت پایه سنوات طبق قانون کار

 سمیرا ملکی : با سلام ! کارگاهی دارم با ۵ بیمه شده ؟! آیا به کارگرها پایه سنوات تعلق می گیرد ؟ بله تعلق می گیرد . مشمول قانون کار می شود .

نظرات