شکایت بابت عیدی و سنوات

 محسن : سلام و خسته نباشید ! من به مدت پنج سال در یک موسسه کار می کردم . از سال ۹۲ الی ۹۷ که قرارداد ندارم پنج سال بنده رو بیمه نکردند . حقوق بنده از سال ۹۵ مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان شد . حدود بیست و چهار میلیون تومان هم حقوق معوقه دارم . توی این پنج سال هم هیچگونه عیدی پاداش و کلیه مزایا را به ما ندادند . در آخر ۱۷ اسفند ماه هم به نحوی بنده را اخراج کردند . می خواستم بدانم در چه زمینه هایی می توانم شکایت کنم ؟ مراحل کار چجوری هستش از کجا باید شروع کنم ؟ آیا بنده که هیچ گونه مدرکی و قراردادی ندارم چجوری باید ثابت کنم ؟

1.     اولین مرحله این است که مدارک مکتوب جمع آوری کنید که کارکردتان را ثابت نماید . هر مدرکی مانند ریختن حقوق به حسابتان ، گواهی شغلی و مواردی از ان قبیل .

2.     با مدارکی که دارد به هیات تشخیص اداره کار شکایت کند .

3.     بابت حقوق ، عیدی ، سنوات ، حق بیمه پرداخت نشده و مواردی از این قبیل شکایت کنید.

جدیدتر قدیمی تر