سهم درمان حق بیمه

 یلدا واعظ  : با سلام ! من متاهلم و دفترچه بیمه درمانی نیروهای مسلح از طرف همسرم برای من صادر شده است. از طرفی شاغل هستم و از طرف شرکتی که در آن کار می کنم بیمه شده ام و هر ماه حق بیمه معادل (7+23=30%) از حقوق من کم می شودسوال من اینست که با توجه به اینکه دفترچه تامین اجتماعی برای من صادر نشده و من از دفترچه بیمه درمانی نیروهای مسلح استفاده میکنم، باز هم باید همین مقدار حق بیمه بپردازم ؟ بله باید بپردازید . البته درصدی از حق بیمه برای درمان است ولی در بیمه اجباری همه اجزاء به صورت کامل ارائه می شود و نمی توان سهم درمان را کم نمود.

جدیدتر قدیمی تر