دیه خونریزی ریه

 صادق محترمی : سلام ! سه تا از مهره های کمرم را عمل کردم با پیچ و پلاک به هم وصل شده است . و اینها دائمی هستند و همیشه در کمرم خواهند ماند ؟!

1.     آیا می شود به عنوان اینکه کمر به صورت معیوب درمان شده دیه دریافت کرد یا خیر ؟

2.     سوال دوم اینکه هنگام سقوط از ارتفاع دچار خونریزی در ریه شدم و هفت روز با لوله و چست تیوپ خون را از بدنم خارج کردند . آیا دیه برای این مورد تعلق می گیرد ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     بله . بابت معیوب بودن 2 درصد دیه اضافه می شود .

2.     بله . بابت خونریزی ریه بین 1 تا 3 درصد ارش تعلق می گیرد.

جدیدتر قدیمی تر