دیه حارصه

 Solopax : سلام ! تشکر که وقت می گذارید ! می خواستم میزان دیه را برایم محاسبه کنید .  از نامبرده معاینه بعمل آمد :

1.     زخم طویل (حارصه) سمت راست صورت

2.     تورم خفیف انگشت چهارم دست چپ

3.     زخم طویل ریلی شکل (معادل حارصه) پشت کمر (سه فقره) و پهلوی راستضایعات فوق در اثر اصابت جسم سخت حدود 24 ساعت گذشته ایجاد گردیده است. لازم است یک ماه دیگه جهت معاینه مجدد مراجعه نماید ؟

دیه و ارش موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

2.     نهایتا 0.2 درصد دیه کامل معادل 540 هزار تومان

3.     مجموعا 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان .

نظرات