اخراج توسط کارفرما

 کیان : سلام علیکم ! بعد از 20 سال کار در یک شرکت که قراردادم نداشته ام کارفرما با حیله که قرار است بازرس بیاید من را قراردادی کرد و یک قرارداد یک ساله از من گرفته است.حال می خواهد با همان قرارداد من را اخراج کند ، آیا می تواند؟ اگر شکایت کنم دادگاه اداره کار به نفع من حکم می دهد یا کارفرما؟ ممنون از پاسخ ؟ نه نمی تواند چون شما کارگر دائم هستید . اگر شکایت بازگشت به کار دهید به احتمال زیادبه نفع تان رای داده  خواهد شد.

جدیدتر قدیمی تر