آیا بیمه بیکاری به من تعلق می گیرد ؟

 Z : سلام! این که بدونم بیمه بیکاری شاملم می شود یا نه خیلی برایم مهم است ، چون من خودم جنوبم برای پیگیری باید بروم تهران ! در این اوضاع اقتصادی واقعا سخت است . خواهش می کنم جواب بدهید مرسی  ؟ در زمان بیکار شدن غیر ارادی باید حداقل 1 سال سابقه کار پیوسته در شرذکت داشته باشید . حق بیمه انتهای سال های 97 و 97 پرداخت نشده است و این مشکل ساز است.

جدیدتر قدیمی تر