دریافت همزمان دو مستمری : مستمری خود زن و مستمری همسر

 امیر حقیقی : با سلام ! بنده بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستم . در ضمن همسرم هم در شرف باز نشستگی بیمه زنان خانه دار از طرف سازمان تامین اجتماعی می باشد . بر فرض اگر بنده فوت کنم و بجز همسرم بازمانده دیگری نداشته باشم وایشان هم در حال دریافت حقوق بازنشستگی خود از آن سازمان باشد در آن صورت نامبرده می تواند هم حقوق بازنشستگی خود و هم مستمری بازنشستگی مرا از آن سازمان دریافت کند؟ با تشکر ؟ بله می تواند . این مورد تنها موردی است که یک فرد می تواند از دو مستمری استفاده کند چون برای هر دو مستمری حق بیمه پرداخت شده است.

نظرات