فرار مقصر تصادف

 مهدی : سلام ! چند وقت پیش بنده با یک خودرویی تصادف کردم و تصادف اینجوری بود که جایی که دو راه دارند از هم جدا می شوند و معمولا شب نما می زنند روی اسفالت آنجا رو دارم مسیر مستقیم خودم را می روم که یهو یک نفر که لحظه آخری تصمیم می گیرد از این راه بیاد از سمت چپ من می پیچد و می آید توی این یکی راه و از روی اون مانع ها هم رد می شود و گلگیر عقب ماشینش می خورد به گلگیر جلوی سمت راننده من و خودش می پذیرد که مقصر بوده و مدارکش را می دهد به من !

 ما هم بر همین اساس دیگر زنگ نزدیم پلیس برای کروکی ؟! وقتی پذیرفت که مقصره الان بعد از گذشت دو هفته هر چی زنگ می زنم آن نفر جواب نمی دهد که خسارت خودروی بنده را بدهد و گواهینامه و کارت بیمه اش دست بنده است ؟! چکار باید بکنم به نظر شما و آیا احتمال دارد که ایشون برود بگوید من مقصر نبودم با این تفاسیری که خدمتتون عرض کردم ؟

هیچ مدرک خاصی در این زمینه ندارید و اگر بخواهد کارشناس شورای حل اختلاف برایتان کروکی فرضی بکشد نیز باید ایشان حضور داشته باشد و موضوع را تائید کند . باید حتما بیمه نامه اش را می گرفتید که بتوانید استفاده کنید . اگر در دوربین ثبت شده است می توانید تقاضای بررسی دوربین را بدهید وگرنه کار خاصی به نظر من نمی رسد .

جدیدتر قدیمی تر