حق السعی ایام بیکاری

 پریسا : من بابت نپرداختن حقوق ۳ ماه از کار خارج شدم . ۱ ماه مانده به عید ، آیا بابت این می توانم خسارت یا حقوق یک ماه تا عید را بگیرم ؟ باید شکایت کنید و درخواست بازگشت به کار بدهید . اگر با درخواست بازگشت به کار شما موافقت شود ، حق السعی ایام بیکاری به شما پرداخت خواهد شد.جدیدتر قدیمی تر